mediacademy, bilimsel çalışmalar için mevcut bilgileri sağlayabilmek ve başta tıp doktorları ile tıp öğrencileri olmak üzere sağlık  toplum genelinde tıbbi bilgiyi geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

medigroup’un alt markalarından biri olan mediacademy düzenlediği ya da katıldığı kongre, seminer ve eğitim programları ile tıbbi bilgilerin yaygınlaştırılması ve bilimsel tartışma için zemin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

×